Cartref > Newyddion > Cynnwys
Rôl rholer trydan yn yr economi genedlaethol
Nov 02, 2017

Rôl rholer trydan yn yr economi genedlaethol
Fel y mae rholer trydan fanteision strwythur compact, effeithlonrwydd darlledu uchel, sŵn isel, bywyd gwasanaeth hir, gweithrediad llyfn, gweithrediad dibynadwy, selio da, lle bach, hawdd gosod a chynnal a chadw, ac mae'n addas ar gyfer gweithio mewn amrywiaeth o amodau amgylcheddol llym, gan gynnwys gwlyb, mwdlyd, llwch ac amgylchedd gwaith mwy, felly gartref a thramor wedi eu defnyddio'n eang yn cloddio trydan rholer, Meteleg, glo, trafnidiaeth, ynni, bwyd, tybaco, cemegau, deunyddiau adeiladu, swydd a thelathrebu, hedfan, amaethyddiaeth, coedwigaeth, argraffu, masnachol ac eraill cynhyrchu ac adeiladu. Defnyddir rholer trydan ar gyfer cynhyrchu warchodwyr llain Sefydlog neu symudol sydd newydd gymhwyso yn cael eu cynhyrchu bob blwyddyn. Ar gyfer bob cludwr hir 100m, rholeri trydan dau neu felly mae angen.
Gyda datblygiad y diwydiant modern, rholer trydan fel y defnyddiwyd rholer gyrru eang mewn llinellau cynhyrchu amrywiol yn y cludwr rholer a rholer cludwr, defnyddiodd i gludo'r darnau o nwyddau. Yn yr 20fed ganrif, 70 mlynedd ddiweddarach, trydan rholer cais o ehangu yn gyflym. Er enghraifft, mae rholer trydan taprog yn troi'n cludwr rholer Awel. Felly, y maes awyr, swyddfa'r post gallwch ei ddefnyddio i ddatrys bagiau, parseli a nwyddau eraill. Gellir defnyddio'r ddau ben diamedr y diamedr bychan, tebyg i siâp hyperopia rholer trydan, logiau trafnidiaeth goedwig. Ar ôl cynllunio'n benodol, gellir troi'r rhaff wifrau dirwyn i ben, cebl a eraill rhaff hyblyg rholer dirwyn i ben, ac y gellir gwneud y rholer tymheredd uchel deunyddiau neu bariau metel tymheredd uchel. Gellir defnyddio rhai trydan rholeri arbennig fel rholyn gwagio ystod prosesu cemegol ffibr. Os yw llafn sbiral hatodi i'r wyneb silindraidd corff rholer, gellir gwneud cludwr sgriw ysgafn hefyd. Yn ogystal, mae rholer trydan dau gyflymder, tri-cyflymder neu barhaus amrywiol wedi'i ddefnyddio'n helaeth mewn archfarchnadoedd a thechnoleg cynhyrchion ar y llinell gynhyrchu. Gellir defnyddio rholer trydan flameproof a weithgynhyrchwyd mewn amgylcheddau ffrwydrol a fflamadwy. Yn y blynyddoedd diwethaf, bu ymdrechion i rholer micro-drydan yn berthnasol i'r diwydiant gwasanaeth teithio. Er enghraifft, gwestai, tai bwyta yn yr esgid ddisgleirio, llenni ac ati. Yn fyr, gyda trydan rholer dylunio, gweithgynhyrchu technoleg yn gwella'n barhaus a gwelliant parhaus gweithgynhyrchu deunyddiau a chyflwyno uwch-dechnoleg, trydan rholer mwy a mwy o ddefnyddio'n eang, rholer trydan ym mhob agwedd ar y economi genedlaethol rôl fwy a mwy pwysig y
Gyda datblygiad cyflym y diwydiant, mae'r diwydiant gweithgynhyrchu peiriannau hefyd wedi datblygu ar garlam, yr un fath ag un o elfennau craidd bwysig cyflawni rholer hefyd wedi datblygu gwell, ond pris y farchnad llawer o gynnyrch yn amrywio eang, yna yn y diwedd yn effeithio ar gyflenwi rholer pris ffactorau hyn?
1, gwahanol fodelau o gwahaniaeth pris cynnyrch
Mae prisiau rholer yn amrywio'n eang rhwng brandiau, hyd yn oed ar gyfer y brand un o wahanol fathau o esgidiau rholio oherwydd y cysyniad dylunio, ac yna ddewis deunydd, yn y broses gynhyrchu, mae'r cynnyrch perfformiad gwahanol felly y cynnyrch rhwng y gwahanol modelau hefyd yn y gwahaniaeth mewn pris mawr, dyma ganlyniad anochel.
2, brandiau a brandiau domestig rhwng y gwahaniaeth mewn pris a fewnforiwyd
Dywedir fod pris rholer yn sylweddol uwch na chynnyrch domestig, ac mae'r pris yn amlwg yn uwch na'r cynnyrch domestig. A rhai hyd yn oed gwahaniaeth o sawl gwaith.
3, cyflawni gwahanol dylanwad brand rholer
Yr un peth Mae trafnidiaeth brandiau gwahanol rholer prisiau cynnyrch yn amrywio'n fawr, o gynhyrchion brand arbennig uwchraddol a gwahaniaeth pris cynnyrch brand bach cyffredin yn fawr, y rheswm am hyn, oherwydd rhai o'r brandiau mawr o gynhyrchion mwy ansawdd perfformiad gwarantu, yn y dadansoddiad terfynol y mentrau hyn ar ôl blynyddoedd o gystadleuaeth ffyrnig yn y farchnad wedi cronni gwerthfawr o gyfoeth, felly enillodd Cystadleurwydd uwchraddio, er bod pris y cynnyrch gyda buddsoddiad cynnyrch yn gyson hefyd godi y pris.
Deall y ffactorau sy'n effeithio ar gyflawni prisiau rholer gallwn ni syml brynu cynnyrch gan price, ond gan ein anghenion gwirioneddol i ddewis y pris yn fwy rhesymol ansawdd cynnyrch amddiffyn.