Cartref > Newyddion > Cynnwys
Twf ffrwydrol o graffit yn marw wedi dod yn gyfnod aeddfed
Jul 07, 2017

Twf ffrwydrol o graffit yn marw wedi dod yn gyfnod aeddfed

Ar ôl blynyddoedd lawer o ddatblygiad, y diwydiant graffit yn marw Mae cael gwell a gwell, ac yn y farchnad yn dod yn fwy a mwy aeddfed. Cyn y llinell yn y trothwy isel, yn arwain at overpopulation, datblygu'r farchnad newydd yn dod yn fwy o siopau annibynnol, anodd, siopau mawr perchnogol, e-fasnach, sianelau newydd fel Dechreuodd siopau cymunedol i amlygu diffygion eu hunain. Hefyd, mae llawer o gwmnïau wedi newid eu ffocws i'r farchnad trydyddol, sydd wedi ei lechfeddiannu ar y gyfran o'r farchnad y farchnad trydyddol. Ffrwydrol twf y diwydiant graffit yn marw wedi dod â hanes, a bydd y diwydiant cyfan fod yn un aeddfed.

Erbyn hyn mae rhai adnoddau yn defnyddio, yn llai a llai, yn gwneud y brand adnabyddus yn ein gwlad yn cyfarfod anhawster difrifol. Yn awr, oherwydd y gystadleuaeth y Times, wedi llawer o adnoddau wedi'i graffu, tra mae rhai brandiau tramor raddol sathru ar y farchnad Tsieineaidd, fel y ni all rhai brandiau yn fy ngwlad yn rhedeg. Dilëwyd y brandiau domestig. Y broblem yw bod y graffit yn marw yn ein gwlad wedi bod yn araf i werthu. Mae'n cur pen ar gyfer busnesau. Ddim yn gwybod sut i ddatrys yr argyfwng hwn. Prinder adnoddau yn broblem fawr.

Marw graffit mae ei le yn y farchnad hon, er bod y swm yn y maes hwn yn fawr iawn, ond hefyd mae'n ymarferol iawn. Mae marw graffit, fel diwydiant arloesol, wedi goroesi ac wedi cael gyrfa wych. Awr y molds y graffit roesoch bob aelwyd mewn cymdeithas, ni waeth pa diwydiant, yn yr Wyddgrug graffit araf yn dechrau cyfnod aeddfed.

Ar hyn o bryd, y brand graffit yn marw yn dibynnu ar gryfder eu hunain, yn parhau i ddatblygu llawer o batentau i, gadewch eich hun yn y farchnad gystadleuol hon raddol sefydlu eu cyflymder eu hunain, gwneud eich hun technoleg cryf, mympwyol a llinellau yn anodd yn y farchnad. Mae'r brand graffit yn marw yn gyflym, sefydlodd amser maith yn y diwydiant cynnyrch graffit yn marw ei bwysau ei hun. Wedi y brandiau graffit yn marw yn torri llawer o bethau na all busnesau eraill yn ei wneud. Cwmni brand graffit yn marw, yn wyneb problemau o'r fath, ond yr un sefydlu, gyda'i ysbryd unigryw a dyfalbarhad, caled o sefyllfa palu, ond hefyd nid yn waeth nag eraill Menter graffit yn marw.

Awr yn y diwydiant hwn yr Wyddgrug graffit. Adnoddau, hefyd wedi raddol gynyddu, y brand diwydiant yr Wyddgrug graffit yn yr amgylchedd hwn, Sefydlog ei gyflymder, ecsbloetio adnoddau, mae hefyd yn gynnydd graddol, gwledydd ar y mater o adnoddau, trafodir hefyd, i drafod y dull cloddio newydd adnoddau. Bydd y diwydiant brand graffit yn marw hefyd gyflawni ateb cynhwysfawr i'r broblem. Bellach, mae menter brand graffit yn marw yn datblygu, ddatblygu'n raddol Menter rhestredig, cryfder y sioc, gadewch inni hefyd ryfeddu.

Arolwg defnyddwyr, bron 7 i gryfder o ddefnyddwyr yn fodlon Dewiswch frand adnabyddus, yn rheswm pwysig yw bod y brand cryfder nid yn unig llym rheoli ansawdd y cynnyrch, ac yn sefydlu system berffaith gwasanaeth, ar gyfer y cynnyrch o ddiwedd y Mae gosod unigryw hefyd broses a'r broses, i helpu cwsmeriaid i gyflawni gwell yn y cartref. Fodd bynnag, er bod y brandiau mawr wedi gwneud cynnydd cyflym, wedi rhai mentrau bach a chanolig graffit yn marw mewn trafferth oherwydd ffactorau megis sianelau, prinder arian yn crebachu a gwerthiant yn gostwng. Ond waeth pa mor gwahaniaethol, cyhyd ag y mae'n dda ar gyfer defnyddwyr, yn dda. Mae hyn yn ddigon i ddangos bod defnyddwyr defnydd o syniadau yn cael eu newid, ac mae marchnad yr Wyddgrug graffit yn aeddfedu yn y gorffennol.