Cartref > Newyddion > Cynnwys
Cynnal a chadw dyddiol yr elfennau peiriant fwrw parhaus
Jul 31, 2017

Cynnal a chadw dyddiol yr elfennau peiriant bwrw parhaus
Pan ddefnyddiwn y peiriant bwrw parhaus, mae'n angenrheidiol ei gynnal. Yn gyntaf, yr ydym bob amser yn mesur maint y cynnyrch gorffenedig. Wirio a yw'r maint yn unol â safon. Os bydd y maint mwy, marw y mân yn cael eu harolygu ar gyfer gwisgo ac, os yn wir wedi treulio, rhaid fod lle i sicrhau bod y cynnyrch gorffenedig yn gymwysedig. Yna arolygu rheolaidd y blwch tynnu, yn bennaf i arsylwi ar y swm o dynnu powdr yn ddigon, os nad oes digon o ffenomen, bydd ansawdd y wifren yn cael effaith ar yr wyneb.
A gweithrediad arferol y peiriant bwrw parhaus, hyd y bywyd gwasanaeth y peiriant bwrw parhaus, nid yw'r rhain yn unig ansawdd y broses gynhyrchu a'r berthynas rhwng y gwaith cynnal a chadw dyddiol yn anwahanadwy hefyd. Ar gyfer y peiriant bwrw parhaus, cynnal a chadw dyddiol yw nid i gael eu hanwybyddu, disodli rhannau a iriad yn bwysig iawn, oherwydd y peiriant bwrw parhaus broses o waith, bydd yn ffenomen graddio oddi ar, ac oddi ar y ocsidio os nad yn y croen yn cael ei lanhau, ei bydd uniongyrchol Rhowch berynnau a rholer, fel yr angen am gray amlach mewn sefyllfa i sicrhau rhedeg yn ddidrafferth o rannau glân hyd at. Yn y mân cyfan, lleoliad y marw lluniadu yn bwysig iawn, ac mae'r defnydd yr Wyddgrug yn safonol er mwyn prosesu a chynhyrchu safon orffen cynnyrch, ond hefyd yr angen am rheolaidd weiren lluniadu arolygiad diamedr wifren i sicrhau prosesu allan o y cynnyrch yn gynnyrch cymwysedig.
Ddyfais mecanyddol sy'n gallu darparu cyflymder llinol cywir ac esmwyth iawn i'w ganmol, ac yn y mân un o'r dyfeisiau o'r fath eu system yn heriol iawn ar gyfer rheoli cyflymder.
Y system gyfan yn fwy cymhleth, mae offer rheoli yn gofyn am gydlynu rhwng y sbardunau amrywiol. Mae y system yn defnyddio pedair servo echddygol, gellir bodloni rhyngweithio rhwng data amser real yn llawn. Er mwyn sicrhau bod yr ochr y trac yn ôl yr algorithm o ochr y llinell, sy'n gofyn am y llinell o weiren y gellir gyflym cyfrifo. Roedd defnydd llawn y swyddogaeth cadarnwedd mewnol servo, a gyfrifir gan yr ymgyrch ei hun, fawr yn hepgor sefyllfa llinell system rheoli mân traddodiadol i gyfrifo cyfanswm yr amser. Ac yna anfon y cyfarwyddiadau at yr ymdrech i sicrhau bod y llinell i leihau oedi drwy y rheolydd.
Gellir defnyddio'r peiriant bwrw parhaus am $ 100,000 gallwch brynu, ond bellach yn treulio llawer o wifren dynnu costau caffael peiriant gweithgynhyrchwyr $ 340,000 o dramor i brynu mân gwyrdd. Erbyn hyn ymddengys ei fod yn arbed ynni ymwybyddiaeth, mwy a mwy amgylcheddol amddiffyn, arbed ynni ac wedi dod yn diogelu'r amgylchedd dylai anochel cyfrifoldeb cymdeithasol a datblygu busnes nid dim ond edrych ar flaen, arbed ynni a gwarchod yr amgylchedd hefyd yn creu buddion. Deellir Mae hynny os ydych yn defnyddio sgriwiau peiriant tynnu llinell cyffredin, yn llyncu bron hanner cilogram o baent bob mis. Yn y prif gynhwysyn y powdr yn tynnu calch, calch yn dueddol o lwch a math newydd o peiriant tynnu gwifren yn gallu cynhyrchu dim powdr dynfa yn ogystal. Tynnu arian i arbed arian a lleihau llygredd llwch, pam na ddylid gwneud hynny. Mae cynhyrchu o sgriwiau angen dŵr bob mis, glanhau cynhyrchion, gan gynhyrchu symiau mawr o ddŵr gwastraff diwydiannol, carthion sy'n cynnwys sylweddau cemegol fel asidau, sylfeini, a metelau, os gall unrhyw allyriadau yn achosi llygredd difrifol i'r amgylchedd. Felly i sefydlu pwll trin carthion bach a mawr, offer trin carthion sut i ymdrin â charthion ôl i mewn i'r dŵr, ac yna i adfer y llinell gynhyrchu, hidlo amhureddau yn trin carthion, deunydd pacio a gwerthu cwmni ailgylchu gwastraff ailgylchu. Cyfuno gwrthrychau uchod a cyfleusterau yno yn llawer o enghreifftiau o'r mesurau hyn mewn amgylchedd cymdeithasol ffafriol.